Czy za telewizor w hotelu należy uiszczać opłaty?

9 kwietnia 2024

Samo zainstalowanie odbiornika telewizyjnego w pokoju hotelowym lub lobby wiąże się z publicznym rozpowszechnianiem filmów, programów telewizyjnych i muzyki. Dzieje się tak dlatego, że goście hotelowi traktowani są razem publiczność. W konsekwencji emisja utworów ma charakter publiczny. Jakie opłaty w tej sytuacji powinien uiszczać właściciel obiektu?

Umowy o publiczne rozpowszechnianie cudzych utworów mogą być zawierane bezpośrednio z podmiotami uprawnionymi (twórcami, artystami wykonawcami, producentami) lub z organizacjami zbiorowego zarządzaniaprawami autorskimi lub prawami pokrewnym (OZZ). W dobie masowego korzystania z utworów ustalenie wszystkich uprawnionych podmiotów byłoby bardzo trudne do zrealizowania przez indywidualnego korzystającego. Zawarcie umów z OZZ jest zatem najprostszą drogą legalnego odtwarzania utworów przez właścicieli obiektów hotelarskich.

Analiza zakresu pól eksploatacji wykorzystywanych w hotelach wskazuje, że opłat należy dokonywać nie tylko na rzecz powszechnie znanej OZZ – Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W celu zgodnego z prawem odtwarzania muzyki i programów telewizyjnych w miejscu prowadzonej działalności zachodzi konieczność zawarcia stosownych umów licencyjnych również z innymi organizacjami zarządzającymi prawami autorskimi. Każda z organizacji zbiorowego zarządzenia reprezentuje inne podmioty, a ich działania są niezależnie od siebie. Umowa zawierana z jedną z organizacji nie obejmuje podmiotów zrzeszonych w innych organizacjach, a opłat dokonywać należy na rzecz każdej z nich oddzielnie.

Obowiązek zapłaty wynagrodzenia występuje niezależnie od tego, czy hotel korzysta z sygnału udostępnianego przez nadawcę publicznego, sieć kablową, czy też poprzez inne formy przekazu audiowizualnego.

Czym grozi brak wykupienia wykupienia odpowiednich licencji przez obiekty hotelarskie?

Właściciele obiektów hotelarskich, którzy nie wykupili stosownych licencji, narażają się na powództwo ze strony artystów lub reprezentujących ich OZZ. W praktyce z powództwami najczęściej występują OZZ.

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby naruszającej naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworów. Jeżeli natomiast naruszenie jest zawinione, uprawniony może żądać trzykrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworów.

Należy także pamiętać, że odbiorniki telewizyjne podlegają zarejestrowaniu. W związku z rejestracją telewizorów należne są opłaty abonamentowe. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Zapewniamy naszym Klientom pomoc w ustaleniu kręgu podmiotów, wobec których należny uiszczać opłaty licencyjne i abonamentowe. Nasza firma od dawna współpracuje z Kancelarią Prawną AUX LEX, która specjalizuje się między innymi w tej tematyce. Jeżeli prowadzisz obiekt hotelowy i chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami.

Telewizory hotelowe

Magicinfo

Stacje czołowe

Samsung LYNK Cloud